Skip to main content

Alle posts van Renco

Op deze pagina vind je alles op een rij. Via de buttons rechts klik je door naar specifieke secties: blogs, podcasts of nieuws.

#02 – Beleid, Uitvoering, Control en (dan) de praktijk

| Renco Schoemaker
Renco gaat in gesprek met Senior Information Security Officer Lilian Knippenberg over het gat tussen de indeling Beleid, Uitvoering, Control en de praktijk van alledag.

Het Wams drieluik – toeleiding

| Renco Schoemaker
Wat betekent de Wams voor de toeleidingstaak van gemeenten binnen het sociaal domein? Je leest het in het eerste deel van een drieluik.

#01 – De betrekkelijkheid van de BIO

| Renco Schoemaker
Renco gaat in deze eerste aflevering in gesprek met Peter van Eijk over de historie, context maar ook betrekkelijkheid van de BIO.

Rapport: sturen op informatieveiligheid

| Renco Schoemaker
In opdracht van BZK heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop verschillende sectoren bij grote (semi-)commerciële organisaties sturing wordt gegeven aan informatieveiligheid.

Evaluatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

| Renco Schoemaker
In opdracht van BZK heeft Berenschot een evaluatie uitgevoerd naar de BIO. In deze blog lees je een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Handige link op rij

| Renco Schoemaker
Op deze pagina vind je een overzicht met relevante onderzoeken, rapporten en handreikingen. Lees mee en blijf up-to-date.

De cybersecuritystrategie – pijler 3 en 4

| Renco Schoemaker
Om de visie van de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers. In deze blog ga ik dieper in op pijler drie en vier en de bijhorende doelen en acties.

Nieuw in 2023: podcast

| Renco Schoemaker
In 2023 start ik met een nieuwe podcast over informatiebeveiliging bij de (lokale) overheid, en wel onder de titel: qeep talking. Soon!

De cybersecuritystrategie – pijler 1 en 2

| Renco Schoemaker
Om de visie van de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers. In deze blog ga ik dieper in op pijler één en twee en de bijhorende doelen en acties.

De nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie

| Renco Schoemaker
Onlangs is de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie gepresenteerd. Het doel en de visie van de strategie is een digitaal veilig Nederland. Hoe het kabinet dit wil realiseren, lees je in deze blog.

Nieuw cloudbeleid van de rijksoverheid

| Renco Schoemaker
Overheden mogen onder strikte voorwaarden gebruik gaan maken van clouddiensten van commerciële bedrijven. Wat de voordelen hiervan zijn en de voorwaarden, lees je in deze blog.

Lessen uit de gemeente Buren

| Renco Schoemaker
Gemeente Buren deelt extern onderzoeksrapport van hackaanval, zodat iedereen ervan kan leren. De uitkomsten lees je in deze blog.