Skip to main content

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid

Alleen technische beveiligingsmaatregelen nemen is nooit genoeg. Uiteindelijke draait het om het gedrag van mensen. Dit boek laat zien hoe je aan de slag kunt om een informatiebewuste gemeentecultuur te creëren én vast te houden.
“Dit boek schetst een levendig beeld van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy én het beschrijft een structurele en planmatige aanpak die leidt tot een groter bewustzijn en daarmee tot meer handelingsperspectief voor medewerkers.”
Danielle van der Spek, zelfstandig professional privacy en informatiebeveiliging onder meer werkzaam geweest voor de gemeente Amersfoort

Over het boek

Het boek schreef ik in 2019 samen met Erna Havinga en Martine van de Merwe. Het bestaat uit twee delen.

Deel 1

In het eerste deel beschrijft het boek wat er allemaal mis kan gaan. Van het slordig omgaan met wachtwoorden, het gevaar van groepsaccounts, de risico’s van phishing, ransomware en hacking tot voorbeelden van medewerkers die onvoorzichtig omgaan met persoonsgegevens als ze buiten kantoor werken of informatie decentraal opslaan. Daarbij geeft het hoek handvatten voor beter privacy management en informatiebeveiliging.

Deel 2

In het tweede deel vertaalt het boek het PrivacyLab-model naar gemeentelijke organisaties. Met dit stappenplan kunnen gemeenten op de lange termijn effectief aan de bewustwording van medewerkers werken en een eigen veiligheidscultuur creëren. Bijvoorbeeld met ambassadeurs als vraagbaak op de werkvloer. Het is een handreiking voor diegene die de taak heeft aan de slag te gaan met veilig gedrag van medewerkers bij gemeenten.

Heb je interesse in het boek?

Het boek maakt (voor gemeentelijke deelnemers) onderdeel uit van mijn 3-daagse training, maar is uiteraard ook los te koop. Je het bestellen via de webshop van IB&P of hieronder eerst een kennismakingshoofdstuk downloaden.