Skip to main content

Alle posts van Renco

Op deze pagina vind je alles op een rij. Via de buttons rechts klik je door naar specifieke secties: blogs, podcasts of nieuws.

#08 – Het waarom en hoe van een cybercrisisoefening

| Renco Schoemaker
Renco gaat in gesprek met Raymond van Kooten over het belang, maar vooral het hoe achter een cybercrisisoefening in de gemeente Rotterdam.

Het Cybersecurity Assessment

| Renco Schoemaker
Het NCSC heeft het ‘Cybersecurity Assessment Netherlands 2023’ (CSAN 2023) gepubliceerd. In deze blog worden de belangrijkste resultaten samengevat.

#07 – Informatiebeveiliging als onderdeel van kwaliteitsmanagement

| Renco Schoemaker
Renco gaat in gesprek met de CISO van zijn woonplaats Zwolle: Hessel Bremer. Ze hebben het over informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement.

Hoe verder met CSIRT’s onder NIS2?

| Renco Schoemaker
Het programma Versterkte Aanpak Vitaal (VAV) heeft een verkenning laten uitvoeren voor de herinrichting van het stelsel met nationale en sectorale CSIRT’s in Nederland. In deze blog worden de belangrijkste resultaten samengevat.

#06 – Toezicht houden op informatiebeveiliging als FG

| Renco Schoemaker
Renco in gesprek met Diana Comijs over haar ‘FG ruil’ en de manier waarop zij – als niet-techneut – toezicht houdt op informatiebeveiliging.

#05 – IT-audits als uitgangspunt voor informatiebeveiliging

| Renco Schoemaker
Renco bespreekt uitgebreid met Ozgur Dogan (CISO van de gemeente Rotterdam) wat de voordelen zijn van IT-audits in de verbetercyclus (PDCA) van informatiebeveiliging.

Naleving AVG door overheden

| Renco Schoemaker
In opdracht van BZK is Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd om onderzoek te doen naar de naleving van de AVG door overheden. In deze blog een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

#04 – Het spreekwoordelijke spel van de verantwoordelijkheid

| Renco Schoemaker
Mark deelt zijn visie en aanpak voor de gemeente Utrecht als het gaat om verantwoordelijkheden en eigenaarschap: wel of niet meebewegen?

Het Wams drieluik – coördinatie

| Renco Schoemaker
Wat betekent de Wams voor de coördinatietaak van gemeenten binnen het sociaal domein? Je leest het in het derde en laatste deel van een drieluik.

De eerste drie podcasts

| Renco Schoemaker
Heb jij al afleveringen geluisterd van de qeep talking podcast? De eerste drie afleveringen staan online en sluiten aan op de training.

#03 – De mens als veroorzaker én oplosser van incidenten en crises

| Renco Schoemaker
Renco praat met Jeroen Schipper over de (centrale) security organisatie, informatiebeveiligingsincidenten, crises en het belang van crisisplannen (oefenen).

Het Wams drieluik – hulpverlening

| Renco Schoemaker
Wat betekent de Wams voor de hulpverleningstaak van gemeenten binnen het sociaal domein? Je leest het in het tweede deel van een drieluik.