Skip to main content
| Renco Schoemaker

Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Het protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.

Deze link hoort bij “Dag 1 – gereedschapskist” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.