Skip to main content
| Renco Schoemaker

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de nulmeting van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) van de Nederlandse regering voor de versterking van de digitale veiligheid in Nederland.

Deze link hoort bij “Dag 2 – jaarcyclus” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.