Skip to main content
| Renco Schoemaker

De Auditdienst Rijk heeft een praktisch onderzoekskader ontwikkeld om de beheersing van algoritmes in kaart te brengen. Het kader geeft inzicht in risico’s en met welke maatregelen deze beheerst (kunnen) worden.

Deze link hoort bij “Dag 1 – gereedschapskist” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.