Skip to main content
| Renco Schoemaker

In opdracht van het ministerie van BZK is het ENSIA-stelsel in 2020 geëvalueerd. Doelstelling van de evaluatie is inzicht krijgen in de manier waarop het stelsel functioneert en te komen tot verbetering en versterking van het stelsel.

Deze link hoort bij “Dag 2 – jaarcyclus” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.