Skip to main content
| Renco Schoemaker

Dit TNO onderzoek richt zich op methoden om cyberrisico’s meer kwantitatief in kaart te brengen en af te wegen hoe deze zich verhouden tot andere bedrijfsrisico’s.

Deze link hoort bij “Dag 2 – jaarcyclus” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.