Skip to main content
| Renco Schoemaker

De Ethische Commissie van het IPO benadrukt in haar advies terughoudendheid en een zorgvuldige afweging ten opzichte van andere belangen binnen de provinciale taken.

Deze link hoort bij “Dag 1 – gereedschapskist” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.