Skip to main content
| Renco Schoemaker

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft – in samenwerking met het kern-IBO – een mapping (overzicht) gepubliceerd van NIS2-maatregelen voor entiteiten en de beveiligingsnorm NEN-EN-ISO/IEC 27002 (nl).

Deze link hoort bij “Dag 1 – gereedschapskist” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.