Skip to main content
| Renco Schoemaker

Dit implementatiekader is een verdieping en uitwerking van het Rijksbrede beleid voor het gebruik van clouddiensten.

Deze link hoort bij “Dag 1 – gereedschapskist” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.