Skip to main content
| Renco Schoemaker

De Handreiking ‘Toetsingskader digitale autonomie en cybersecurity’ is primair geschreven voor beleidsverantwoordelijken binnen de overheid en ondersteunt het nemen van passende maatregelen om digitale autonomie in cybersecurity te borgen.

Deze link hoort bij “Dag 2 – jaarcyclus” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.