Skip to main content
| Renco Schoemaker

Met de datastrategie wil de VNG gemeenten ondersteunen bij het benutten van mogelijkheden. Tegelijkertijd moeten publieke waarden en digitale grondrechten van inwoners – zoals gelijke behandeling, privacy, transparantie en maatschappelijk nut – te allen tijde centraal staan.

Deze link hoort bij “Dag 3 – weerbaarheid” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.