Skip to main content
| Renco Schoemaker

De handleiding Privacy by Design (PbD) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft een praktisch overzicht van de stappen die voor PbD doorlopen worden. Naast de ‘nieuwe’ PET’s waar NICPET zich vooral op richt, worden ook de ‘klassieke’ PET’s meegenomen.

Deze link hoort bij “Dag 1 – gereedschapskist” van mijn BIO training.

Meer informatie over de training vind je hier.