Skip to main content

Archieven: Links

Holds our products and product specific data

https://vng.nl/artikelen/trendrapport-informatiesamenleving-2024

Met het Trendrapport Informatiesamenleving 2024 biedt de VNG een selectief overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving die uw aandacht verdienen. In deze 4 editie staan de onderwerpen AI en algoritmen, generatieve AI, en digitalisering en het welzijn van jonge mensen centraal.

https://leerplatform.it-academieoverheid.nl/

Het Leerplatform RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is nu vrij toegankelijker. Ontdek de invloed van digitalisering op jouw werk. Kies een onderwerp en volg een e-learning of cursus.

https://www.zorgenveiligheidshuizen.nl/nieuws/2018/040518_modelconvenant-en-protocol-voor-de-zorg-en-veiligheidshuizen-beschikbaar

Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Het protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.